De VCE ontvangt een royale cheque

De Stichting Vrienden Cliënten Emergis (VCE) heeft op 8 april 2015 uit handen van het bestuur van de Stichting In het Belang van Lijdende Nederlanders in België te Geel een bedrag van 15.000 euro ontvangen. Dit bedrag kom ten goede aan cliënten die bij Emergis in behandeling zijn. De VCE zet zich in voor het welzijn van deze cliënten met als doel hen goed te kunnen laten functioneren in de maatschappij. Dit doet de VCE door (financiële) ondersteuning te bieden aan cliënten van Emergis voor activiteiten die niet vanuit de ‘gewone’ bekostiging van de psychiatrische zorgverlening kunnen worden betaald. Bijvoorbeeld het leveren van een financiële bijdrage voor het inrichten of het opknappen van een woning of het vergoeden van cursusgeld voor een cursus die de kansen op de arbeidsmarkt te vergroot.

Lees verder.