Eenmalige gift

U kunt VCE steunen door eenmalig een bedrag naar keuze te schenken. U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL 15RABO 0320 5727 57, ten name van Stichting Vrienden Cliënten Emergis.

 

 
Medewerker van Emergis?
Bent u dienst van Emergis en wilt u VCE steunen? Schenk dan iedere maand een klein bedrag van uw loon aan VCE. Ga hiervoor naar MijnEmergis en kies voor 'Zelf regelen', kies de tegel Vrienden Clienten Emergis en ga verder naar ‘Aan- of afmelden Vrienden Cliënten Emergis’. U kunt vervolgens zelf het bedrag kiezen. De salarisadministratie haalt het door u ingestelde bedrag van uw loon af en maakt het over naar VCE.