Geschiedenis

In 1982 werd de stichting Aanvullende patiëntenzorg opgericht, voor patiënten van het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland (PZZ) dat een jaar eerder in gebruik genomen was. Al snel na ingebruikname van het PZZ bleek dat voor een aantal zaken de financiële middelen ontoereikend waren. Het betrof in die tijd vooral middelen voor ontspanning, culturele activiteiten en aanverwante dingen. Ook terugkeer naar huis en maatschappij was niet altijd even makkelijk, omdat mensen die lange tijd zijn opgenomen vaak geen huisvesting meer hebben en vaak geen beroep meer kunnen doen op familie. Op 1 januari 1996 is het PZZ gefuseerd met Het Zeeuws Instituut Beschermd Wonen  (ZIBW) en de Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG). Ze gingen samen verder onder de naam Emergis.

Het ZIBW beschikte over een soortgelijke stichting tot ondersteuning van bewoners als PZZ. Beide steunstichtingen zijn samengegaan onder de naam Vrienden Cliënten Emergis (VCE). In de loop der jaren is het accent van de hulp aan cliënten meer een meer komen te liggen op individuele hulpvragen op het gebied van verzelfstandiging. Te denken valt dan aan bijdragen voor het inrichten van een woning, bijdragen voor het volgen van cursussen maar ook voor sportactiviteiten e.d. De VCE ondersteunt al dit soort activiteiten als duidelijk is dat daarmee het herstel van de cliënt en daarmee een snelle terugkeer naar de maatschappij gediend is. Het aantal aanvragen neemt nog steeds toe. De VCE heeft zich eveneens ingezet voor de oprichting en instandhouding van het stiltecentrum van Emergis.

De VCE heeft een onafhankelijk bestuur. Emergis zorgt voor secretariële ondersteuning en voor ondersteuning door een financieel medewerker. De financiële middelen worden verkregen uit donaties en sponsoring.