Ondersteuning in 2016

In 2016 heeft de VCE 68 cliënten kunnen ondersteunen. Het merendeel van de aanvragen betreft een bijdrage t.b.v. inrichtingskosten voor cliënten die opnieuw zelfstandig in de maatschappij kunnen gaan wonen. 

Det Stichting VCE ontving ruime donaties van de Stichting Sam Boone en de Stichting in het Belang van Lijdende Nederlanders in België te Geel. Mede dankzij deze donaties kunnen cliënten van Emergis bij de Herstelacademie nu ook van deze sporttoestellen gebruik maken.