Over VCE

Vrienden Cliënten Emergis (VCE) richt zich op het financieel ondersteunen van activiteiten van en voor cliënten van Emergis. Op verzoek van de raad van bestuur van Emergis is de laatste jaren de focus van onze ondersteuning nadrukkelijk gaan liggen bij de groep cliënten die de stap naar re-integratie in de maatschappij gaan maken. Er is een toenemende vraag van individuele cliënten naar financiële ondersteuning bij het zelfstandig wonen. Vaak gaat het dan om een bijdrage voor een inrichtingspakket van een woning. In 2022 ontvingen wij ongeveer 86 aanvragen voor ondersteuning bij de re-integratie. In 2023 gaan we boven dit aantal uitkomen.

Plan voor 2024 en verder

VCE wil in 2024 en de jaren daarna:

  • jaarlijks honderd cliënten met een financiële bijdrage ondersteunen bij hun stap naar re-integratie in de maatschappij. Hiervoor is jaarlijks € 26.000,- nodig;
  • als intermediair tussen aanvrager en potentiële sponsor op treden voor financiële ondersteuning van projecten die het leven aangenamer maken voor cliënten die langdurig in een voorziening van Emergis verblijven.

 

Bekijk het volledige activiteitenplan.