Wat we doen

Vrienden Cliënten Emergis (VCE) helpt cliënten van Emergis met een financiële gift op weg naar een zelfstandig(er) leven in de maatschappij. VCE helpt hen met dingen of materialen die zij zelf niet kunnen betalen en die ook niet door Emergis, een zorgverzekeraar of gemeente betaald worden.

Voor wie we het doen

Een deel van de cliënten van Emergis kampt langdurig met (zeer) ernstige psychiatrische aandoeningen. Daardoor ondervinden ze problemen op het gebied van wonen, activiteiten en sociale relaties. Bovendien hebben velen van hen geen geld om een nieuwe start te maken of iets te kopen of ondernemen dat bijdraagt aan herstel. Dit kan verschillende redenen hebben, waaronder een beperkt inkomen, de verplichte eigen bijdrage voor zorg en/of schulden. Ook komt deze groep cliënten vaak niet in aanmerking voor ondersteuning van reguliere instanties en regelingen.

Onze bijdrage

Een prettige woonomgeving, een zinvolle daginvulling en sociale contacten zijn belangrijke factoren voor herstel en deelname aan de maatschappij. Daarom geeft VCE financiële ondersteuning voor middelen en activiteiten die daaraan bijdragen. Bijvoorbeeld voor de inrichting van een woning. Vaak is het mogelijk om met een beperkt bedrag en veel creativiteit een woning op te knappen, vloerbedekking te leggen en tweedehands meubels, een koelkast en  wasmachine te kopen. Soms geeft de VCE ook een gift voor een cursus die de kansen op (vrijwilligers)werk vergroot, een bezoek aan familie of een tweedehands fiets. Op die manier wil VCE actief een bijdrage leveren aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening.

VCE, een helpende hand bij een nieuwe start!