Bestuur

De VCE heeft een onafhankelijk bestuur. Emergis zorgt voor secretariële ondersteuning en voor ondersteuning door een financieel medewerker. Het bestuur van VCE is als volgt samengesteld:

De heer M.P. Heijboer - voorzitter
De heer E.R. Bornhijm  - secretaris
Mr. C. Hage - penningmeester
De heer G. van Veldhuisen - bestuurslid
De heer. J. Elenbaas - bestuurslid
Mevrouw K. Talen - bestuurslid 
Mevrouw L. Segaar-Wittenbernds - bestuurslid
Mevrouw M. Vlot-van As - adviseur, manager klinische behandeling specialistisch Emergis