Bestuur

De VCE heeft een onafhankelijk bestuur. Emergis zorgt voor secretariële ondersteuning en voor ondersteuning door een financieel medewerker. Het bestuur van VCE is als volgt samengesteld:

De heer M.P. Heijboer - voorzitter
De heer G. Christiaanse - secretaris, voormalig hoofd bestuurs- en juridische zaken gemeente Terneuzen
Mr. C. Hage - penningmeester, oud notaris 
De heer G. van Veldhuisen - bestuurslid
Mevrouw K. Talen - bestuurslid 
De heer E.R. Bornhijm - bestuurslid
Mevrouw L. Segaar-Wittenbernds - bestuurslid
Mevrouw M. Vlot-van As - adviseur, manager klinische behandeling specialistisch Emergis