Aanvraag doen

Wilt u een aanvraag indienen bij de VCE? Volg dan onderstaand stappenplan:

Stap1: Opzoeken
De begeleider/verpleegkundige van Emergis zoekt het aanvraagformulier op. Dit aanvraagformulier is te vinden op Sonar, het intranet van Emergis.

Stap 2: Invullen
De begeleider/verpleegkundige van Emergis en de cliënt vullen het aanvraagformulier samen helemaal in. 

Stap 3: Opsturen
De begeleider/verpleegkundige van Emergis stuurt het ingevulde aanvraagformulier per post of e-mail naar de VCE.

Stap 4: Wachten
Het bestuur beslist of een bedrag wordt toegekend en hoe hoog het bedrag is. Eén keer per zes weken komt het bestuur van daarvoor bij elkaar. Het kan dus zijn dat u een tijdje moet wachten.

Stap 5: Bericht krijgen
De cliënt ontvangt via de begeleider/verpleegkundige van Emergis bericht of de VCE een bedrag toekent. Let op: de eventuele toekenning is drie maanden geldig. Daarna vervalt de toekenning.

 

Heeft de VCE een bedrag toegekend, dan volgen de laatste volgende stappen:

Stap 6: Factuur opsturen
De cliënt doet binnen drie maanden na de toekenning de aankoop en betaalt die. De begeleider stuurt de originele bon of factuur van de aankoop op naar het secretariaat van de VCE.

Stap 7: Geld ontvangen
De VCE maakt het afgesproken bedrag over op de rekening van de cliënt.

Let op: maakt de cliënt door omstandigheden geen gebruik van de toegekende financiële steun? Geef dit dan alsutblieft door aan het secretariaat van de VCE.